LOGO! 230RCO, , , //: 230/230/, 8 /4 ; MEM. 130 BLOCKS, 130 , 230 AC/DC

: 6ED1052-2FB00-0BA5
: Siemens
:

LOGO! 230RCO, , , //: 230/230/, 8 /4 ; MEM. 130 BLOCKS, 130 , 230 AC/DC