SIRIUS , S00, 6 A, 3 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 24 V, ,

: 3RW3014-1CB04
: Siemens
:

SIRIUS , S00, 6 A, 3 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 24 V, ,

SIRIUS SANFTSTARTER, S00, 6A, 3KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN