SIRIUS , S00, 6 A, 3 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V,

: 3RW3014-1CB14
: Siemens
:

SIRIUS , S00, 6 A, 3 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S00, 6A, 3KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN