SIRIUS , S0, 12, 5A, 5.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 24 V,

: 3RW3024-1AB04
: Siemens
:

SIRIUS , S0, 12, 5A, 5.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 24 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S0, 12,5A, 5,5KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN