SIRIUS , S0, 12, 5A, 7.5 KW/400 V, AC 460.575 V, UC 24 V,

: 3RW3024-1AB05
: Siemens
:

SIRIUS , S0, 12, 5A, 7.5 KW/400 V, AC 460.575 V, UC 24 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S0, 12,5A, 7,5KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN