SIRIUS , S0, 16 A, 11 KW/400 V, AC 460.575 V, UC 24 V,

: 3RW3025-1AB05
: Siemens
:

SIRIUS , S0, 16 A, 11 KW/400 V, AC 460.575 V, UC 24 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S0, 16A, 11KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN