SIRIUS , S0, 16 A, 7.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V,

: 3RW3025-1AB14
: Siemens
:

SIRIUS , S0, 16 A, 7.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S0, 16A, 7,5KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN