SIRIUS , S0, 25 A, 15 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V,

: 3RW3026-1AB05
: Siemens
:

SIRIUS , S0, 25 A, 15 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S0, 25A, 15KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN