SIRIUS , S2, 32 A, 15 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V

: 3RW3034-1AB14
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 32 A, 15 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 32A, 15KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN