SIRIUS , S2, 32 A, 18, 5 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 110.230 V

: 3RW3034-1AB15
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 32 A, 18, 5 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 110.230 V

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 32A, 18,5KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 110-230V SCHRAUBKLEMMEN