SIRIUS , S2, 38 A, 22 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V

: 3RW3035-1AB05
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 38 A, 22 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 38A, 22KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN