SIRIUS , S2, 38 A, 18.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V

: 3RW3035-1AB14
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 38 A, 18.5 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 38A, 18,5KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN