SIRIUS , S2, 45 A, 30 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V

: 3RW3036-1AB05
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 45 A, 30 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 45A, 30KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN