SIRIUS , S2, 45 A, 22 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V,

: 3RW3036-1AB14
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 45 A, 22 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN