SIRIUS , S2, 45 A, 30 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 110.230 V,

: 3RW3036-1AB15
: Siemens
:

SIRIUS , S2, 45 A, 30 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 110.230 V,

SIRIUS SANFTSTARTER, S2, 45A, 30KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN