SIRIUS , S3, 63 A, 30 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 24 V, ,

: 3RW3044-1AB04
: Siemens
:

SIRIUS , S3, 63 A, 30 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 24 V, ,

SIRIUS SANFTSTARTER, S3, 63A, 30KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN