SIRIUS , S3, 63 A, 37 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V, ,

: 3RW3044-1AB05
: Siemens
:

SIRIUS , S3, 63 A, 37 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 24 V, ,

SIRIUS SANFTSTARTER, S3, 63A, 37KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 24V, SCHRAUBKLEMMEN