SIRIUS , S3, 100 A, 45 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ,

: 3RW3046-1AB14
: Siemens
:

SIRIUS , S3, 100 A, 45 KW/400 V, AC 200.460 V, UC 110.230 V, ,

SIRIUS SANFTSTARTER, S3, 100A, 55KW/400V, 40GRAD, AC 200-460V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN