SIRIUS , S3, 100 A, 75 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 110.230 V, ,

: 3RW3046-1AB15
: Siemens
:

SIRIUS , S3, 100 A, 75 KW/500 V, AC 460.575 V, UC 110.230 V, ,

SIRIUS SANFTSTARTER, S3, 100A, 70KW/500V, 40GRAD, AC 460-575V, AC/DC 110-230V, SCHRAUBKLEMMEN